SPORCULAR

SPORCULAR

Invicta Sports, sporcuları birer marka olarak ele alarak en yüksek değerine ulaşmaları için pazarlama ve iletişim süreçlerini dizayn eder.

Sporcuların sahadaki başarılarının, ticari süreçlerin iyi yönetilmesiyle direkt bağlantılı olduğunun bilinciyle, doğru marka işbiriklerini kuracak çalışmaları yapar.